Tin Tức

Các quy định về thuế GTGT năm 20181

Các quy định về thuế GTGT năm 2018

Các quy định về thuế luôn là vấn đề quan tâm không chỉ của doanh nghiệp, tổ chức mà còn cả các cá nhân. Năm 2018, chính phủ đã ra một số quy định sửa đổi về thuế rất đáng quan tâm đặc biệt là thuế GTGT. Nếu bạn cũng đang quan tâm đến vấn đề này thì đừng bỏ qua những thông tin vô cùng hữu ích dưới đây.