Chính sách thuế thay đổi quan trọng trong năm 2016

CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN TRỌNG THAY ĐỔI TRONG NĂM 2016

Thuế xuất hiện cùng với sự xuất hiện của Nhà nước và sự phát triển tồn tại của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ. Nhà nước sử dụng thuế như một công cụ phục vụ cho thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình. Với sự đi lên của kinh tế thị trường vì thế mà các hệ thống thuế khóa, pháp luật thuế cũng đa dạng và phát triển hơn. Hàng năm các chính sách thuế căn cứ vào tình hình thực tế để thay đổi sao cho phù hợp. Năm 2016 có những thay đổi chính sách thuế như sau.

 dịch vụ thành lập công ty tại biên hòa

STT

Những chính sách thay đổi năm 2016

Nội dung thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế GTGT

- Bổ sung các sản phẩm không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Đó là trồng trọt, chăn nuôi thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường khi bán cho doanh nghiệp.

- Thêm đối tượng không chịu thuế GTGT. Đó là dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật.

- Bổ sung quy định hoàn thuế GTGT:

ü Cơ sở kinh doanh đã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có dự án đầu tư mới, trong giai đoạn đầu tư thì được hoàn thuế nếu thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ và số thuế còn lại lớn hơn 300 triệu.

ü Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo quý, tháng. Trừ trường hợp nhập khẩu để xuất khẩu, hàng xuất khẩu nhưng không có ở địa bàn hải quan.

ü Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký, kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh hoặc không duy trì được kinh doanh.

ü Dự án đầu tư khai thác tài nguyên khoáng sản hoặc sản phẩm hặc sản phẩm dự án đầu tư mà tổng tài nguyên công khoáng sản công năng lượng chiếm hơn 51% trở lên theo dự án đầu tư.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế nhập khẩu

Các thuế mới được bổ sung với nhập khẩu

- Thuế chống phá giá: Áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán ra phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho nghành sản xuất trong nước hoặc ngoài nước ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

- Thuế chống trợ cấp: Áp dụng với trường hợp hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam gây ra đe dọa thiệt hại đáng kể cho nghành sản xuất trong nước hoặc ngoài nước ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

- Thuế tự vệ: Áp dụng với hàng hóa nhập khẩu quá mức vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa thiệt hại đáng kể cho nghành sản xuất trong nước hoặc ngoài nước ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

 

 

 

3

 

 

Thuế TTĐB

- Giá bán ra tính thuế TTĐB không thấp hơn tỷ lệ % chi phí đưa ra

- Áp dụng biểu thuế TTĐB mới (Thuế suất của các loại xe ô tô đặc biệt là nhóm xe 9 chỗ ngồi trở lên)

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Thuế TNDN

- Kể từ năm 2016 không phân biệt doanh thu của doanh nghiệp mức thuế suất là 20%

+) Ngoại trừ: Thăm dò tìm kiếm khai thác dầu khí thuế suất từ 32- 50%

                      Thăm dò khai thác mỏ tài nguyên quý hiếm thuế suất từ 40-50%

- Có thêm nhiều ưu đãi về thuế suất cho một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, nuôi trồng nông lâm nghiệp.

- Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế cho một số lĩnh vực hoạt động.

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Bảo hiểm xã hội

- Các khoản phụ cấp lương phải đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc như phụ cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút và phụ cấp có tính chất tương tự.

- Lương chính không được thấp hơn lương tối thiểu vùng

- Trốn đóng BHXH bị phạt 7 năm tù (phạt tiền từ 500 triệu tới 1 tỷ hoặc phạt tù

 

 

6

 

 

Quản lí thuế

- Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03% ngày tính trên số tiền thuế nộp chậm. Tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03% ngày tính trên số tiền thuế nộp chậm.

 

 

 

7

 

 

Quy định sử phạt về hóa đơn lệ phí

- DN có thể ban hành bao nhiêu cũng được mà không bị giới hạn từ 3-6 tháng nữa.

- Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế. Người mua lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

 

 dịch vụ thành lập công ty tại biên hòa