Có được cộng nối thời gian làm việc ở sổ BHXH?

Câu hỏi: Cộng nối thời gian làm việc ở sổ BHXH

MCC sẽ đem đến nhiều bài viết về những câu hỏi và trả lời về BHXH và các loại thuế khác được chính MCC tổng hợp. Câu hỏi trong bài viết này là về việc cộng nối thời gian làm việc ở sổ Bảo Hiểm Xã Hội.

Câu hỏi cộng nối thời gian làm việc ở sổ BHXH

Câu hỏi: Cộng nối thời gian làm việc ở sổ BHXH có được không?

Tôi có thời gian làm việc tại DNNN từ 7/1988, đến 11/1993 tôi được chuyển công tác đến DN nước ngoài (một đối tác của DN). Đến T12/1994 tôi xin nghỉ việc. Từ 10/1997 đến nay đóng BHXH bắt buộc. Thời gian làm việc tại khu vực nhà nước của tôi trước 1995 chưa được thể hiện trên sổ BHXH đồng thời tôi chưa nhận bất cứ trợ cấp gì. Tôi có làm hồ sơ xin cộng nối thời gian làm việc tại khu vực NN trước 1995 vào sổ BHXH.

Tuy nhiên BHXH trả lời tôi không làm việc liên tục đến 1/1/1995 mà chỉ đến 11/1993 nên không được. Tôi được biết theo khoản 6, Điều 123 Luật BHXH 2014 quy định người LĐ làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc hay trợ cấp một lần BHXH thì thời gian làm việc trước 1/1/1995 đó được tính là thời gian đã đóng BHXH. Vậy tôi xin phép được hỏi tại sao không được và nếu gián đoạn thì giải quyết như thế nào?

BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 23, Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc: Người lao động có thời gian công tác gián đoạn hoặc đã nghỉ việc trước ngày 01/01/1995 thì việc xác định thời gian công tác để tính hưởng BHXH được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời giian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH.

Trường hợp của bạn thuộc đối tượng quy định tại Khoản c, Điều 12, Thông tư 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ. Vì vậy, thời gian công tác thừ tháng 7/1988 đến 11/1993 của bạn không được tính là thời gian tham gia BHXH để tính hưởng BHXH.

Bạn muốn đọc thêm nhiều về những câu hỏi về Bảo hiểm xã hội hay nhiều vấn đề khác? Hãy đọc thêm những bài viết của chúng tôi.

>>> Dịch vụ kế toán

>>> Cẩm nang doanh nghiệp

>>> Bài viết về thuế GTGT