Dịch vụ tư vấn quy chế tài chính kế toán

Dịch vụ tư vấn quy chế tài chính kế toán

Quy chế tài chính kế toán là sự thể hiện những quy định cụ thể về tài chính và kế toán của doanh nghiệp, đến với dịch vụ tư vấn quy chế tài chính – kế toán của công ty TNHH Tư Vấn Minh quý công ty sẽ được cung cấp các quy chế nằm trong hệ thống quy chế do công ty chúng tôi cung cấp.

Những quy chế này được xây dựng dựa trên:

- Luật Doanh nghiệp 2005;

- Luật kế toán 2003;

- Quyết định 1141/QĐ-CĐKT của Bộ tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp ngày 01/11/1995;

- Các Luật thuế hiện hành.

Ngoài ra, quy chế quản lý tài chính kế toán chúng tôi cung cấp cho quý công ty còn được xây dựng dựa trên những yếu tố nội tại của doanh nghiệp. Bao gồm: quy chế tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp, ngành nghề và linh vực kinh doanh,…

Nội dung quy chế tài chính

Công ty TNHH Tư Vấn Minh của chúng tôi sẽ cung cấp cho quý công ty một bản quy chế tài chính đầy đủ.

Cấu trúc quy chế tài chính của công ty sẽ bao gồm 7 phần và hơn 50 điều ( phụ thuộc vào tình hình thực tế tại công ty và quy định hiện hành) nhưng sau đây chúng tôi sẽ đưa ra 3 nội dung chính:

- Quy định về vốn tài sản bao gồm vốn điều lệ, vốn huy động, vốn tiếp nhận và vốn vay;

- Nguyên tắc quản trị trong công ty sẽ có 3 phần là:

+ Ban giám đốc điều hành công ty xây dựng kế hoạch;

+ Các cấp quản trị đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc;

+ Các cấp quản trị của công ty;

- Quản trị về chi phí giá thành sản phẩm.

+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Tính giá thành sản phẩm.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn quy chế tài chính kế toán

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn quy chế tài chính kế toán của công ty TNHH Tư Vấn Minh quý công ty không chỉ nhận được quy chế tài chính mà còn được tư vấn về các vấn đề như:

- Quý công ty sẽ được tư vấn những thắc mắc về các loại thuế hiện hành, Các quy định mới nhất về thuế TNDN, thuế GTGT, thuế môn bài,…Luôn được chúng tôi cập nhật đầy đủ để kịp thời tư vấn cho quý vị.

- Hướng dẫn kê khai nộp thuế doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tận tình hướng dẫn cho quý vị tất cả vấn đề liên quan đến việc khai nộp thuế như: hướng dẫn kê khai báo cáo thuế hàng tháng; hướng dẫn lập hóa đơn, chứng từ;…

- Soạn hồ sơ thuế ban đầu; nếu quý vị vẫn chưa biết phải soạn hồ sơ kê khai thuế ban đầu như thế nào thì hãy để chúng tôi giúp quý vị, công ty chúng tôi sẽ soạn, tư vấn và các hoàn tất thủ tục liên quan.

- Báo cáo thuế hàng tháng.

- Hoàn chỉnh sổ sách kế toán thuế và quyết toán năm. Những vấn đề như là: báo cáo xuất nhập tồn kho, lập bảng lương, cân đối tài khoản, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Lập báo cáo tài chính cuối năm, kiểm tra lại công tác kê khai thuế, quyết toán của thời gian trước, rà soát lại chứng từ, thực hiện quyết toán, báo cáo tài chính cuối năm gởi các cơ quan chức năng sẽ có những bộ phận kế toán nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi thực hiện giúp quý công ty với những phần mềm kế toán mới nhất.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Số ĐT: 09 18 53 59 56 hoặc 09 16 53 59 56

Email: tuvanminh@gmail.com

Website: www.tuvanketoankiemtoan.com