Lý do sổ sách kế toán nên làm ngay từ đầu

Sổ sách kế toán dùng để ghi chép, hệ thống, lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung và trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Cung cấp thông tin giao dịch một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm soát, đối chiếu khi có nhu cầu kiểm tra, rà soát lại. Điều này mang lại nhiều tác dụng tích cực:

1. Theo dõi quá trình hoạt động

Bộ phận lãnh đạo thường theo dõi tình hình sản xuất, phân phối, khả năng tăng giảm cung cầu,… Nhờ đó tìm nguyên nhân gây ra những sai sót kịp thời để khắc phục, đồng thời phát huy thế mạnh sẵn có, vạch ra các chiến lược, kế hoạch mới phù hợp người tiêu dùng.

2. Thông báo kết quả tài chính

Đưa ra hiệu quả làm việc bằng con số cụ thể nhằm điều chỉnh thu chi, giám sát và quản lý rủi ro. Xác định đúng thời điểm cần huy động vốn, tận dụng tối đa nguồn lực từ bên ngoài để nâng cao thu nhập của công ty.

Những tác dụng tích cực của sổ sách kế toán
Những tác dụng tích cực của sổ sách kế toán

3. Cơ sở pháp lý

Trong trường hợp xấu nhất, sổ sách sẽ là tài liệu, văn bản pháp lý giải quyết tranh tụng, khiếu nại, tố cáo. Với tư cách là bằng chứng về hành vi thương mại, bảo vệ lợi ích của cá nhân, tổ chức.

4. Đối với nhà nước

Sổ sách kế toán dùng để tính thuế, hạn chế thất thu, sai lầm trong chính sách thuế và rút kinh nghiệm lâu dài trong từng tình huống. Tổng hợp sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia từ dữ kiện hữu ích làm bài học cho các vấn đề khác như chính trị, xã hội…

Khi sổ kế toán ghi rõ ràng thì việc quyết toán thuế với cơ quan chức năng diễn ra thuận lợi, dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu những số liệu, thông tin sai lệch sẽ dẫn đến những quyết định bất hợp lý, tình trạng khó khăn diễn ra liên tục, thất thoát tài sản, thậm chí có thể rơi vào vòng lao lý. Vì vậy, muốn tránh những rắc rối không mong muốn sau này thì mỗi người nên làm sổ ngay từ đầu.

Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán cho người mới bắt đầu

Thông thường, mỗi đơn vị thường xây dựng hình thức ghi sổ kế toán cho riêng mình sao cho tiện lợi mà không bỏ sót dữ liệu. Sổ này bao gồm chia làm hai loại: sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Trong đó:

- Sổ kế toán tổng hợp có sổ nhật ký chung (phản ánh các nghiệp vụ phát sinh trong năm) và sổ cái ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong từng kỳ, theo một niên độ kế toán với các tài khoản đang có mặt trên bảng cân đối số phát sinh. Dựa vào bảng có bao nhiêu tài khoản tổng hợp thì in bấy nhiêu cuốn sổ cái, kể cả việc không có phát sinh trong kỳ mà chỉ có dư nợ đầu kỳ và dư có đầu kỳ.

- Sổ kế toán chi tiết: Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến đối tượng kế toán nên cần chi tiết nhất theo yêu cầu quản lý. Báo cáo các tiêu chí về:

Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán

+ Tổng hợp xuất – nhập – tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, công cụ, dụng cụ chuyên dụng.

+ Báo cáo nợ công phải thu của khách hàng.

+ Báo cáo công nợ phải trả cho nhà cung cấp.

+ Bảng phân bố công cụ dụng cụ.

+ Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định.

+ Biểu mẫu về giá thành.

+ Số quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng – thể hiện được tồn quỹ hàng ngày.

Nói tóm lại, sổ sách kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây cũng là công cụ đắc lực để nhà nước quản lý nền kinh tế hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững. Do đó, mỗi người cần biết cách xây dựng, duy trì nó một cách hữu hiệu nhất.