Dịch vụ giấy phép kinh doanh

Mature-Businessman-Thinking

Nan giải khi đặt tên công ty

Tên công ty là sản phẩm tinh thần, thương hiệu công ty của chủ doanh nghiệp nên việc đặt tên công ty là vấn đề lớn cần suy nghĩ nghiêm túc và có kế hoạch đặt tên cho đứa con tinh thần của mình.