Thời điểm được đóng Bảo Hiểm Xã Hội tự nguyện

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi quý cơ quan về thời điểm đóng Bảo Hiểm Xã Hội tự nguyện 1 lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Tôi tên Nguyễn Thị Duyên, sổ Bảo Hiểm Xã Hội chỉ có năm sinh 1962, tôi đã tham gia BHXH bắt buộc được 14 năm và đã nghỉ thôi việc từ 01/7/2017. Xin được hỏi thời điểm nào tôi được đóng tiền BHXH tự nguyện một lần 6 năm cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trân trọng cảm ơn!

BHXH Việt Nam trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 18 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thời điểm đủ điều kiện tuổi đời hưởng lương hưu đối với trường hợp không xác định được ngày tháng sinh (chỉ có năm sinh) là ngày 01/01/năm liền kề sau năm người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

Trường hợp của bà không xác định được ngày tháng sinh nên thời điểm đủ điều kiện tuổi đời là 01/01/2018; do vậy thời điểm bà được đóng tiền BHXH tự nguyện một lần cho 6 năm còn thiếu là tháng 01/2018 theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.

- Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói

- Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

- Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

- Dịch vụ Bảo Hiểm Xã Hội

- Dịch vụ kế toán