>
Close

Dịch vụ

Tháng Hai 22, 2021

Tư vấn Thuế

DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ THUẾ

Công ty chúng tôi cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm tư vấn thuế và hỗ trợ tuân thủ quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ về thuế xuất, nhập khẩu và chuyển giá. Chúng tôi thường xuyên cập nhật tới khách hàng những thay đổi mới nhất của các quy định về thuế của Việt Nam và tư vấn cho khách hàng các phương thức hiệu quả nhất trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, cũng như cung cấp các cảnh báo sớm và hỗ trợ trong việc đối phó với rủi ro về thuế.

MCC cung cấp dịch vụ tư vấn thuế GTGT cho công ty, doanh nghiệp

Các dịch vụ của chúng tôi gồm:

 • Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế
 • Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế
 • Liên lạc với cơ quan có thẩm quyền, quản trị rủi ro thuế và giải quyết tranh chấp
 • Chuyển giá
 • Thẩm định thuế
 • Dịch vụ tính lương
 • Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân / thuyên chuyển nhân sự quốc tế
 • Dịch vụ xuất nhập cảnh
 • Dịch vụ hải quan
 • Dịch vụ hỗ trợ thanh, kiểm tra thuế

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế:

– Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế liên quan đến các loại thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu và chuyển giá.

Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế:

– Chúng tôi đã xây dựng quy trình rà soát việc tuân thủ quy định về thuế, đảm bảo cho khách hàng rằng các vấn đề về thuế đang được kiểm soát. Chúng tôi cung cấp thông tin về các vấn đề thuế nổi cộm nhằm hỗ trợ khách hàng quản lý hiệu quả các vấn đề này. Chúng tôi cũng hỗ trợ đánh giá rủi ro và xác định các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro.

Tư vấn kế hoạch kinh doanh:

– Rất nhiều doanh nghiệp ra đời xuất phát từ những ý tưởng kinh doanh mới mẻ và độc đáo.

– Rất nhiều doanh nghiệp ra đời xuất phát từ những ý tưởng kinh doanh mới mẻ và độc đáo. Nhưng khi bắt tay vào, bạn nhận ra có quá nhiều vấn đề phải đương đầu: từ việc quản lý, thu chi tiền bạc, huy động nguồn vốn đầu tư, cân đối công nợ, tuyển dụng nhân sự…đến việc thực hiện các giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước.
Với kiến thức sâu rộng, am hiểu về môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật của Việt Nam, các chuyên gia tư vấn của DataBank có thể trợ giúp khách hàng trong việc hoạch định các chiến lược kinh doanh của mình. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ dành thời gian để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ. Công việc tư vấn bao gồm cung cấp các kỹ năng và chuyên môn dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn, kết hợp với việc đưa ra định hướng rõ ràng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công việc ở mức độ cao nhất, như sau:

 • Tư vấn hoạch định, triển khai kế hoạch kinh doanh.
 • Tư vấn huy động vốn.
 • Tư vấn dự báo các dòng tiền và phân tích tính hiệu quả của các khoản đầu tư.
 • Tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng tại thị trường trong nước và quốc tế.
 • Tư vấn cơ cấu tài chính doanh nghiệp.
 • Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.
 • Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.
 • Trợ giúp trong công tác đàm phán với khách hàng

Liên lạc với cơ quan có thẩm quyền, quản trị rủi ro thuế và giải quyết tranh chấp.

– Thiết lập mối quan hệ tốt với cơ quan có thẩm quyền là một trong những yếu tố quan trọng dẫn tới việc kinh doanh thành công ở Việt Nam, đặc biệt đối với lĩnh vực thuế. Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền là một trong những dịch vụ PwC Việt Nam cung cấp cho khách hàng, được thực hiện thông qua một đội ngũ chuyên gia ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua việc liên lạc thường xuyên với cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng về những thay đổi thường xuyên trong luật định và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thanh tra/kiểm tra thuế.

Chuyển giá:

– Chúng tôi hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hoặc rà soát tờ khai thông tin về giao dịch liên kết hàng năm nhằm đảm bảo thông tin được kê khai đầy đủ và nhất quán và hỗ trợ chuẩn bị báo cáo về chính sách giá. Chúng tôi cũng hỗ trợ đánh giá toàn bộ thực trạng chuyển giá của khách hàng và đưa ra các khuyến nghị mang tính chất thực tiễn để giảm thiểu rủi ro về chuyển giá và xây dựng chiến lược định giá để hỗ trợ cho việc thay đổi hoặc chuyển đổi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong trường hợp có tranh chấp với cơ quan thuế hoặc thanh tra, kiểm tra thuế, chúng tôi có thể hỗ trợ trong quá trình đàm phán với cơ quan có thẩm quyền, hỗ trợ giải quyết tranh chấp và rút ngắn thời gian thanh tra thuế với các giải pháp hữu hiệu.

Thẩm định thuế:

– Cùng với các chuyên gia khác thuộc đội ngũ tư vấn tài chính và pháp luật cho các giao dịch mua bán và sát nhập, chúng tôi hỗ trợ bằng cách cung cấp các dịch vụ thẩm định thuế một cách toàn diện. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc đánh giá những rủi ro thuế liên quan đến giao dịch, xác định phương thức thực hiện giao dịch thích hợp và hiệu quả về thuế, cũng như hỗ trợ trong các vấn đề thuế đặc thù cho từng giao dịch.

Dịch vụ tính lương:

Đối với MCC, dịch vụ thuê ngoài liên quan đến tính lương là giải pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả đối với các công ty thiếu hụt nguồn nhân lực, hoặc muốn tập trung vào các hoạt động cốt lõi của công ty và giảm chi phí cố định. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tính lương và thanh toán hộ tiền lương hàng tháng, tính toán các khoản khấu trừ hàng tháng (thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế), lương ròng của nhân viên, chuẩn bị phiếu chi lương và báo cáo lương hàng tháng. Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng vận hành hoặc thiết lập hệ thống tính lương trong nội bộ doanh nghiệp bằng việc cung cấp dịch vụ quản lý và thực hiện dự án thiết lập hệ thống tính lương.

Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân:

MCC cung cấp dịch vụ tư vấn thuế TNCN cho cá nhân

– Với đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực thuyên chuyển nhân sự quốc tế, chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện nhằm tối đa hóa giá trị từ việc thuyên chuyển nhân sự. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho hàng loạt các công ty và cá nhân tại Việt Nam bao gồm chuẩn bị và nộp tờ khai thuế TNCN hàng tháng và tờ khai quyết toán thuế TNCN. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế TNCN như cấu trúc hệ thống lương thưởng hiệu quả về mặt thuế và tư vấn về các vấn đề thuyên chuyển nhân sự quốc tế.

Dịch vụ xuất nhập cảnh:

– Công ty chúng tôi hỗ trợ các công ty và cá nhân về việc tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh bao gồm các vấn đề liên quan đến thị thực và thủ tục cấp giấy phép lao động đối với nhân viên người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Dịch vụ hải quan:

– Chúng tôi hỗ trợ trong việc đánh giá mức độ tuân thủ của khách hàng với pháp luật về hải quan của Việt Nam và hỗ trợ lập kế hoạch hiệu quả đối với các vấn đề về hải quan. Chúng tôi cũng cung cấp các khóa đào tạo về hải quan và thương mại cho khách hàng để nâng cao hiểu biết về các vấn đề thường gặp và rủi ro trong hải quan và tuân thủ quy định về thương mại, cũng như các giải pháp quản lý ngân quỹ thuế xuất nhập khẩu.

– Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về việc tối ưu hóa ưu đãi từ Hiệp ước Thương mại Tự do khi mua bán với đối tác nước ngoài. Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc xác định các phương cách áp dụng các chính sách miễn thuế/giảm thuế/ân hạn thuế. Thêm vào đó, chúng tôi cũng hỗ trợ trong kiểm tra sau thông quan.

– Chúng tôi là doanh nghiệp chuyên nhận làm các thủ tục khai báo hải quan và sau thông quan.

Một trong các hoạt động sau khi đã vận chuyển hàng hoá bằng đường biển, đường bộ và đường hàng không về việt nam. Để làm thủ tục như tính thuế, khai báo hải quan tại các cửa khẩu nơi hàng đến để đưa hàng về công ty mình sử dụng, sản xuất hay bán cho đối tác mà mình đã ký kết được nhanh chóng và thuận tiện, Giảm được các chi phí không đáng có như chi phí cho nhân viên đi lại, chi phí lưu kho, lưu bãi…..

Đảm bảo an toàn, thủ tục nhanh chóng và hiệu quả, giá cả cạnh tranh

Dịch vụ xuất nhập khẩu của chúng tôi bao gồm:

 1. Hướng dẫn tư vấn mở L/C.
 2. Nhờ thu chứng từ xuất nhập khẩu.
 3. Các thủ tục và phương thức thanh toán.
 4. Khai báo hải quan.
 5. Giao nhận hàng, bốc xếp và vận chuyển hàng hóa, lưu kho ngoại quan.
 6. Làm thủ tục xin phép nhập khẩu, xuất khẩu.

   Ngoài ra công ty chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng mua bảo hiểm hàng hóa liên quan L/C.

Dịch vụ hỗ trợ thanh tra, kiểm tra thuế.

– Thanh tra, kiểm tra thuế là hoạt động thường xuyên của cơ quan thuế trong quá trình thực thi pháp luật về thuế. Tuy nhiên, hầu hết các công ty đều gặp khó khăn khi bị thanh tra, kiểm tra thuế – quá trình đòi hỏi các công ty phải hiểu biết thấu đáo các quy định về thuế và quy trình thanh tra, kiểm tra thuế, có kế hoạch và chiến lược rõ ràng. Mặt khác, làm việc với cơ quan thuế cũng đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao. Nếu các công ty sử dụng các nhân viên thiếu kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, công ty có thể bị đưa vào những tình huống không mong muốn. Các chuyên gia tư vấn thuế dày dặn kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến thanh tra, kiểm tra thuế và làm việc với cơ quan thuế của chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong tất cả các giai đoạn của một cuộc thanh tra, kiểm tra thuế.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ qua hotline:

0916 53 59 56  – 0918 53 59 56

Hotline: 0916 53 59 56
zalo chat